Aplankykite mūsų atnaujintą puslapį
Apdovanojimai 2013

Sausio 3 d. į „Globalios Lietuvos apdovanojimus 2013” LR Prezidentūroje susirinko tarptautinės sėkmės sulaukę pasaulio lietuviai profesionalai ir su Lietuva save siejantys užsieniečiai, savo darbais prisidėję prie Lietuvos augimo ir vardo garsinimo. Labiausiai nusipelniusius Lietuvos labui apdovanojo Prezidentė Dalia Grybauskaitė.

Valstybės vadovė pasidžiaugė, jog šie apdovanojimai tampa gražia tradicija, suburiančia šviesiausius mokslininkus, verslininkus, garsius kultūros atstovus. „Tokios iniciatyvos kuria veržlios, modernios ir stiprios Lietuvos  įvaizdį bei įkvepia mus tikėti savo šalimi. Globalūs pasaulio lietuvių ryšiai padeda kurti šalies konkurencinį pranašumą. Jūsų sėkmės istorijos – tai visos Lietuvos įvertinimas “ – sakė D. Grybauskaitė.

Globalios Lietuvos apdovanojimų 2013 laureatai

Už viso gyvenimo pasiekimus - Jo eminencija Audrys Juozas Bačkis 

  3f62027eb3d0a7d09c065de105829d59a1cdd5bc_article

Už viso gyvenimo nuopelnus stiprinant augančios Lietuvos vertybinius pagrindus ir nenuilstantį rūpestį kasdieniais žmonių  skausmais ir džiaugsmais apdovanotas Jo eminencija Audrys Juozas Bačkis – kardinolas, Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Romos katalikų Bažnyčios kanonistas ir diplomatas.

Šiam kilniaširdžiam žmogui – pasaulio centras yra Žmogus su jo skausmais ir džiaugsmais.

1992 m. gruodžio mėn. įkūrė vargšų valgyklą „Betanija“, kuri kasdien nemokamai maitina 500 
vargingųjų. Dar 100 vaikų iš daugiavaikių ir asocialių šeimų maitinami arkivyskupijos Caritas valgykloje. 

1993 m. atkūrė Vilniaus kunigų seminariją. Tais pačiais metais jo iniciatyva Vilniaus pedagoginiame universitete įkurta Tikybos katedra, kurioje rengiami tikybos mokytojai. 

Nuo pat atvykimo į Vilnių globoja Tikėjimo ir Šviesos bendruomenę, kuri vienija šeimas, auginančias  vaikus su negalia.

1996 m. įkurti Motinos ir vaiko globos namai. Juose gyvena netekusios pastogės ir lėšų, atstumtos artimųjų motinos su mažais vaikais. 

1999 m. įkurti Gailestingumo Motinos globos namai. Juose Motinos Teresės seserys kasdien maitina 150 žmonių, slaugo sergančius benamius. Tame pačiame pastate įkurti ir nakvynės namai, kur kasnakt šiltą pastogę randa apie 50 žmonių, stokojančių būsto. 

1997 m. įkūrė Trinapolio rekolekcijų namus, kuriuose nuolat vyksta vaikų, jaunimo, įvairių grupių, kunigų, vienuolių ir pavienių žmonių rekolekcijos. 

2000 m. pasirašė sutartis tarp Apaštalų sosto ir Lietuvos Respublikos dėl karių sielovados, teisinių reikalų bei švietimo ir kultūros.

2001 m. įkūrė Amatų centrą, kuriame profesionalūs amatininkai padeda jaunimui įgyti staliaus, juvelyro, statybininko, restauratoriaus, virėjo, siuvėjo profesijas. 

Nuo 2007 metų veikia pirmasis Katalikiškas vaikų darželis. 

 

Už eksporto skatinimą -  Angelė Kavakienė

 

Už nuoširdų Lietuvos produktų eksporto į JAV skatinimą ir už ženklo "Product of Lithuania" sukūrimą ir populiarinimą JAV apdovanota Angelė Kavakienė.

Lietuvos jai neleidžia pamiršti didelis tikėjimas lietuviškų prekių kokybe ir jos galimybėmis. Po ilgų darbo metų JAV transporto įmonėje, dar 2000 m. Čikagoje ji įkūrė bendrovę „Food Depot International“, ėmė vežti lietuviškus produktus ir žymėti juos ženklu "Product of Lithuania".  Šiuo metu į JAV importuoja maždaug 1500 lietuviškų prekių, kurios parduodamos nepriklausomose parduotuvėse  ir dideliuose prekybos tinkluose „Supervalu“ ir „Safeway" maždaug 20 JAV valstijų. Kad nuolat augtų Lietuvos prekybos kryptys, ji daug prisidėjo prie konferencijų, skirtų eksporto skatinimui, organizavimo, bei pati jose skaitė pranešimus, ir noriai dalijosi verslumo naudingomis Lietuvai idėjomis.

Už investicijų pritraukimą - Cynthia Pasky

Cynthia J. Pasky

Už Lietuvos, kaip puikios valstybės užsienio investicijoms, įvaizdžio formavimą, už užsienio investuotojų skatinimą steigti atstovybes Lietuvoje apdovanota Cynthia Pasky. 

Nuoširdų prieraišumą Lietuvai jos širdyje užaugino senelis – pirmosios bangos emigrantas. 1999 metais įsteigusi savo įkurtos įmonės Strategic Staffing Solutions Europos padalinį Kaune, surengusi keletą šalies reklamos programų, ji netruko įrodyti užsienio investuotojams, kad Lietuva turi viską – gabius žmones, augančią ekonomiką, kokybišką švietimą, meną, patogią geografinę padėtį. Barclays, Western Union ir Intermedix – keletas iškalbingų tokios veiklos sėkmės istorijų. Jų  sukurtos tūkstantinės darbo vietos sugrąžino iš darbų užsieniuose jaunus gabius lietuvius. 

Jos kartu su Lietuvos Prezidentu V.Adamkumi ir JAV ambasada inicijuotos ir jos lėšomis remiamos ExCel mokinių mainų programos dėka į geriausias JAV mokyklas išvažiuoja pasimokyti bent dešimt vaikų per metus. Išmaniomis rekomendacijomis ji pataria vyriausybei investicinio klimato ir darbo santykių klausimais. Dalyvauja Užsienio investicijų patariamosios tarybos veikloje (Foreign Investment Advisory and Supervision Council in Lithuania).

Už tarptautinių naujovių diegimą -  Augustinas, Kristijonas ir Dominykas Vizbarai

 
Portretas Broliai

Už tarptautinės patirties grąžinimą į Lietuvą, ir jos sklaidą visomis pasalio kryptimis. apdovanoti Augustinas, Kristijonas ir Dominykas Vizbarai.

Augę ir mokslus pradėję Lietuvoje, kiekvienas savo keliu siekė tarptautinės mokslininko karjeros. Atradę fiziką ir puslaidininkius joje, Kristijonas ir Augustinas vargino Karališkojo technologinio instituto Švedijoje ir Miuncheno technikos universiteto laboratorijas tobulindami ilgabangių puslaidininkių lazerių bei molekulinio pluoštelio epitaksijos procesus. Jie įgalino brolius steigti Lietuvoje šia technologija pagrįstą įmonę, per metus sutelkti reikalingą finansavimą ir šiai dienai sudominti daugiau negu  160 bendrovių nuo  Japonijos iki JAV.

Už jaunimo lyderystės skatinimą – Milda Dargužaitė

milda-darguzaite-jpg

Už talentingo tarptautinio jaunimo darbinimo viešajame Lietuvos sektoriuje skatinimą ir Jaunųjų profesionalų programos „Kurk Lietuvai“ inicijavimą apdovanota Milda Dargužaitė.

 „Kurk Lietuvai“ – tai pirmoji profesinio tobulinimo ir gerosios praktikos pritaikymo programa Lietuvoje skirta Lietuvos piliečiams, baigusiems aukštojo mokslo studijas užsienyje. Ji suteikia realią galimybę jauniems profesionalams konsultacinio darbo principu dalyvauti kuriant valstybės gerovę savo idėjas ir įgytas žinias įdarbinant valstybinėse institucijose.  Šios programos idėjinė lyderė ir kūrėja baigusi ekonomikos ir matematikos studijas Princeton Universitete, septynis metus dirbo viceprezidente Goldman Sachs bendrovėje. Grįžusi į Lietuvą buvo pakviesta tapti Vyriausybės patarėja, o vėliau ir valstybinės agentūros „Investuok Lietuvoje“ generaline direktore. 

 
Už patirties sklaidą – Joseph Press
 
Portretas Joseph Press

Už dalijimąsi patirtimi, glaudžius ryšius su Lietuvos medikais, jų stažuočių Izraelyje organizavimą ir bendradarbiavimą su Lietuvos gydymo įstaigomis apdovanotas profesorius Joseph Press.

Profesoriaus Joseph Press 1977 m. baigė tuometinį Kauno Medicinos Institutą, emigravo į Izraelį ir jau ilgus metus dirba  Šnaider Vaikų ligoninės vadovu. Kauno Vaikų ligų klinikos iniciatyva užmegztas ryšys peraugo į produktyvų bendradarbiavimą, kurio metu moderniame Shneider centre stažuojasi Lietuvos gydytojai ir slaugės, komplikuoti vaikų ligų atvejai tiriami su ypatingu dėmesu.


 

 

 
Už Lietuvos vardo garsinimą pasaulyje – Martynas Levickis 
 
Levickis

Už aistrą muzikai, už praplėstus žanro rėmus, už pasauliui paskleistą pozityvią žinią apie Lietuvą apdovanotas Martynas Levickis.

Jauno 23 m. akordeonisto, baigusio Londono karališkąją muzikos akademiją, gastrolių sąrašas driekiasi nuo Berlyno ir Londono iki Jungtinių Valstijų, Japonijos ir Korėjos. Pradėjęs groti vos trejų, aštuonerių ėmė rimtai mokytis muzikos. Baigęs Šiaulių Sauliaus Sondeckio konservatoriją, išvyko studijuoti į Londono Karališkąją muzikos akademiją. 2009 m. Martynas triumfavo „Amerikos akordeonistų asociacijos“ konkurse Memfyje (JAV), o 2010 metais pelnė pasaulio čempiono vardą klavišinio akordeono kategorijoje „Coupe Mondiale”. Viso pasaulio auditorijos lūžo nuo ovacijų po akordeono garsais skambančių Lady Gagos dainų.
 

Lietuvos draugo apdovanojimas – Jonas Ohman

Jonas Ohman

Už dėmesį skausmingai Lietuvos istorijai, už neblėstantį tikėjimą šios šalies ypatingumu apdovanotas Jonas Ohman.

Švedų vertėjas, publicistas ir filmų kūrėjas, tarnavęs  Švedijos karinių pajėgų desantiniuose daliniuose, baigęs teologijos studijas, jau nuo 1993-ųjų epizodiškai gyvena  ir dirba Baltijos šalyse, daugiausia– Lietuvoje. Jis išvertė  į švedų kalbą Juozo Daumanto-Lukšos  biografines apybraižas „Partizanai“ , Jurgio Kunčino romaną  "Tūla“, Jurgos Ivanauskaitės –  'Ragana ir lietūs“, Sigito Parulskio  - "Trys sekundės dangaus“. 2009 m. sukūrė pirmąjį savo dokumentinį filmą „Smogikai“ apie pokariu Lietuvoje veikusius smogikų būrius, kurių pagalba buvo slopinamas ginkluotas pasipriešinimas sovietų valdžiai. Taip pat prisidėjo kuriant filmus: „(Ne)įmanomi Pabėgimai“,  „Lietuva ir Švedija– amžius kartu“, „Raudonieji metai“ , „Laisvės Trajektorijos“, „Nematomasis Frontas“.  

 
Globalus jaunasis Lietuvos talentas – Rūta Meilutytė
 
ruta-meilutyte-60499693

Rūta Meilutytė, daugkartinė Europos ir Pasaulio plaukimo rekordininkė apdovanojama už ypatingu talentu ir nuosekliu darbu pasiektus aukščiausius rezultatus ir nuoširdų patriotizmą.

"Globalus jaunasis telentas" – jaunas, bet profesinėje srityje jau daug pasiekęs žmogus, savo talentu ir pasiekimais garsinantis Lietuvos vardą pasaulyje.

3 min. 16.24 sek. Tik tiek užteko, kad Rūta Meilutytė iš niekam nežinomos plaukikės taptų pasauline žvaigžde. Trys nuostabūs 15-metės plaukimai Londono olimpiniame baseine pakerėjo plaukimo žvaigždes, užsienio žiniasklaidą ir šios sporto šakos aistruolius. Meilutytė tapo jauniausia 100 m plaukimo krūtine distancijos olimpine čempione ir pirmąja nepriklausomos Lietuvos plaukike, iškovojusia olimpinį medalį.

Tačiau Olimpinis auksas šiai Lietuvos sportininkei buvo tik pradžia. Trys plaukimo krūtine pasaulio rekordai, keturi Europos ir 12 Lietuvos.

Gruodžio viduryje vėl visa Lietuva kartoja Rūtos Meilutytės vardą. 16-metė plaukikė Barselonoje 50 m distancijoje krūtine iškovojo aukso medalį ir distanciją nuplaukus per 29.44 s pagerino Europos rekordą. Socialinės medijos kanaluose ją seka ir palaiko šimtai šūkstančių fanų visame pasaulyje, o jaunajai sportininkei plaukiant skanduoja jos ir Lietuvos vardą. “Aš didžiuojuosi, kad esu lietuvė“, kartoja Rūta savo pasiekimais ir plačia šypsena garsindama šalies vardą pasaulyje. © 2015 Global Lithuanian Leaders GLL