Visit our new website
Vertinimo procesas

Visų pirma, GLL atviro nominavimo proceso metu sudaro ilgą nominantų sąrašą. Jį pateikia Vertinimo komisijai, kad griežtai apsibrėžtų kriterijų pagrindu sąrašą sutrumpintų ir paskelbtų vertuosius Apdovanojimų nominantų vardo. Antrojo susitikimo metu Vertinimo komisija papildytos informacijos ir rekomendacijų pagrindu balsuoja ir surinkusius daugiausiai balsų paskelbia Apdovanojimų laureatus.

Vertinimo komisiją sudaro GLL ir organizuojančių partnerių atstovai, praėjusių apdovanojimų laureatai ir garbūs Lietuvos visuomenės nariai.

Apdovanojimas už viso gyvenimo pasiekimus yra teikiamas GLL parterio – Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerijos. Nugalėtojas Lietuvos vardo garsinimo kategorijoje yra renkamas naujienų portalo Delfo skaitytojų balsavimu.

Pagrindiniai vertinimo kriterijai: tarptautinės darbo patirties (gyvenę ir dirbę arba tebegyvenantys ir tebedirbantys užsienyje), tamprūs ryšiai su Lietuva, konkretūs darbai ir pasiekimai, veiklos ateities perspektyvos, tęstinumas ir poveikis visuomenei.

Vertinimo procesas

Lapkričio 17 d. – nominantų sąrašas ir papildoma informacija pateikiami Vertinimo komisijai.

Lapkričio 25 d. -  surenkami Vertinimo komisijos narių vertinimai.

Lapkričio 26 d. – Vertinimo komisijos pirmininkas patvirtina rezultatus.

Gruodžio 30 d. – laureatai paskelbiami apdovanojimų ceremonijos metu. 

 © 2015 Global Lithuanian Leaders GLL