Aplankykite mūsų atnaujintą puslapį
Apie apdovanojimus

Tarptautinių profesionalų tinklas Global Lithuanian Leaders įsteigė Globalios Lietuvos Apdovanojimus, norėdami pagerbti ir įvertinti užsienyje gyvenančių lietuvių ir su Lietuva susijusių asmenų jau pasiektas aukštumas, atkreipti dėmesį į jų idėjas ir ateities tikslus sukurti pasauliniu mąstu sėkmingą ir stiprią Lietuvą. 

Tuo pačiu Globalios Lietuvos apdovanojimais kviečiama kurti Lietuvoje tokią aplinką, kurioje būtų vertinama ir skatinama tarptautinės patirties sklaida bei tarptautinių profesionalų pasiryžimas aktyviai įsitraukti, veikti ir prisidėti prie Lietuvos tobulėjimo.

Apdovanojimai rengiami glaudžiai bendradarbiaujant su LR Prezidentūra ir LR Užsienio reikalų ministerija.© 2015 Global Lithuanian Leaders GLL